Zasady i warunki

1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Warunki Sprzedaży (zwane dalej Warunkami) określają wzajemne prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kupującego i Finola Group LTD (zwanego dalej Sprzedającym) w związku z zakupem przez Kupującego towarów w sklepie internetowym.

1.2 Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy, oryginalne produkty mogą różnić się od prezentowanych. Prezentowane zdjęcia nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Produkt uważa się za dobrej jakości, jeżeli jest zgodny z próbką, modelem lub opisem zamieszczonym w sklepie internetowym.

 

2.Moment zawarcia umowy sprzedaży

2.1 Umowę sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą w chwili, gdy Kupujący utworzył koszyk w sklepie internetowym, wpisał adres dostawy, wybrał sposób płatności i zapoznał się z regulaminem, kliknął przycisk “Potwierdź zamówienie” i obowiązuje ona do czasu jej pełnej realizacji.

2.2 Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Sprzedającym są chronione przez Finola Group LTD.

 

3.Prawa Kupującego

3.1 Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym.

3.2 Kupujący (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru ze Sprzedawcą, informując o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru, 

 

4.Obowiązki Kupującego

4.1 Kupujący ma obowiązek przyjąć zamówiony towar i zapłacić cenę za towar i jego dostawę.

4.2 W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

4.3. Wybrane przez Kupującego towary są rezerwowane, a Sprzedający zobowiązuje się do wykonania umowy kupna-sprzedaży dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zawiadomienia z banku Kupującego o dokonaniu zapłaty za wybrane towary. Kupujący musi potwierdzić zlecenie płatnicze nie później niż 24 godziny po kliknięciu przycisku “Potwierdź zamówienie”. Jeżeli w tym czasie zlecenie płatnicze nie zostanie potwierdzone, Sprzedający ma prawo uznać, że Kupujący odstąpił od umowy sprzedaży.

 

5.Prawa Sprzedawcy

5.1 Jeżeli Kupujący próbuje zakłócić działanie lub stabilne funkcjonowanie sklepu internetowego, Sprzedawca może bez uprzedzenia ograniczyć, zawiesić (zakończyć) jego dostęp do sklepu internetowego.

5.2 Sprzedawca ma prawo do czasowego lub stałego zakończenia działalności sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia.

 

6.Obowiązki Sprzedawcy

6.1 Stworzenie Kupującemu warunków do prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy.

6.2 Zorganizowanie dostawy zamówionych przez Kupującego towarów na adres wskazany przez Kupującego.

6.3 Sprzedawca, w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemożliwiających dostarczenie zamówionego towaru do Kupującego, zobowiązany jest do zaoferowania Kupującemu produktu analogicznego, a w przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego produktu analogicznego, do zwrotu wpłaconych przez Kupującego pieniędzy w terminie 5 dni roboczych. W takim przypadku Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie towaru.

 

7.Dostawa towarów

7.1 Towar dostarczany jest na koszt Kupującego przez firmę transportową.

7.2 Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Kupującego w ciągu 2-6 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty za towar i transport towaru. 

7.3 Dokładna cena dostawy zależy od wagi, objętości, wymiarów i miejsca dostawy zamówionego towaru, dlatego ostateczną cenę poznasz dopiero po złożeniu zamówienia.

7.4 Podczas dostawy towaru Kupujący wraz z przedstawicielem firmy przewozowej musi sprawdzić stan przesyłki, ilość, jakość i asortyment towaru.

7.5 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uchybień w stanie przesyłki, ilości, jakości i asortymencie towaru, Kupujący może nie przyjąć przesyłki i odnotować ten fakt w liście przewozowym. Po przyjęciu przesyłki przez Kupującego i podpisaniu listu przewozowego bez uwag uważa się, że dostarczona przesyłka jest wolna od wad, a ilość, jakość i asortyment towaru są zgodne z warunkami umowy sprzedaży.

 

8.Zwrot towarów

8.1 W przypadku odstąpienia przez Kupującego (konsumenta) od umowy sprzedaży towaru, zgodnie z postanowieniami punktu 3.2 Regulaminu, towar zostanie zwrócony na konto Sprzedającego w terminie 7 dni od pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Towar, który nie podoba się Kupującemu (konsumentowi) – kształt, rozmiar, kolor, model lub kompletność (podlega wymianie lub zostanie przyjęty od Kupującego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do najbliższego oddziału Finola Group LTD. 

 

 

GermanPortugalSpainSwedishFrenchItalyDutchCzechDanishFinlandRomaniaIrelandHungarySlovakiaEstoniaLatviaLithuaniaSlovenia